Thương hiệu Tommy Hilfiger đã thiết lập một công thức thời trang mà tác giả Naomi Klein gọi là “bản sắc đôi” (được đề cập trong quyển No Logo của bà), kết hợp những hình thái đường phố với giá trị thượng lưu, pha trộn giữa bình dân và cao cấp – nhấn mạnh một phong cách đại chúng và thành thị đặc trưng của thời trang Mỹ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

X